Progresif Sistem

  • pic1
   Detaylı Bilgi / Opsiyonlar
   Merkezi yağlama sistemi pompaları ile birlikte kullanılan, modüler yapıya sahip pilot kumandalı sıralama valfleridir. Pompadan çıkan yağ, sıra ile belirli dozlarda yağlama noktalarına bu valfler ile ulaştırılır.
   Yağlama işlemi 400 bar’a kadar, herhangi bir yağlama noktasının gerektirdiği basınçta gerçekleşir. Yağlama noktalarından herhangi birisinin tıkanması halinde valfler, bir sonraki yağlama noktasına pilot veremediği için sistem bloke olur. Yağlama işleminin kontrolü, valf üzerine bağlanarak kullanılan elektronik switch ya da mekanik gösterge ile takip edilebilmektedir. Sistem dahilinde bulunan elektronik kontrol kartları sayesinde arıza sinyali oluşturlur. Böylece yağlama işleminin durumu tam olarak kontrol altına alınmış olmaktadır.
   Progresif valfler modüler yapıya sahip olduklarından, çıkış sayıları ve doz miktarları gerektiği oranlarda ayarlanabilmektedir. Yağ miktarlarının ayarlanması piston çaplarının kombinasyonu, pompanın çalışma ve bekleme zamanlarının ayarlanması, körleme, köprüleme ve pulse sayma yöntemleri ile istenilen miktarlarda yapılabilmektedir. Progresif valfler ile yağlama noktaları arasındaki mesafe en fazla 2m olmalıdır. Ancak 2m ile 5m arasında bağlantı yapılması gerektiği durumlarda mutlaka valf çıkışlarına check-valve konulmalıdır.
  • pic1
   ÇALIŞMA PRENSİBİ :

    

   Progresif dağıtıcı valfler, pilot kumandalı yapıya sahiplerdir. Pompadan gelen yağ sıra ile belirli dozlarda yağlama noktalarına ulaşır. Dağıtıcı girişine gelen yağ ilk olarak 1. dağıtıcı ara elemanına ulaşır. Burda pistona ulaşan yağ ilk dozu yağlama noktasına gönderdikten sonra 2. elemanın pistonuna pilot verir. Bu döngü sıra ile progresif valf bloğunda bulunan ara eleman sayısı kadar tekrarlanır ve son ara elemandan tekrar ilk ara elemana geçerek devam eder. Valflerin beslemesi pompa elemanlarından yapılabildiği gibi bir başka valf bloğu ile de olabilmektedir.


  • pic1
   GENEL ÖLÇÜLER :

    

   Progresif valfleri oluşturan elemanların ölçüleri aşağıdaki resimde belirtilmiştir. Valfler en az 3 ara eleman ve en fazla 9 ara elemanın birleştirilmesi ile bir blok oluşturabilirler.
     
     
     

Options

shadows: