Pnömatik Sıvı yağ – Sıvı Gres Dağıtıcıları

  • pic1
   Detaylı Bilgi / Opsiyonlar
   ALLFETT merkezi yağlama sistemlarine ait by-pass sistemine sahip pompalar ile birlikte kullanılan, modüler yapıda düzenlenmiş tek hatlı sistem valfleridir. Pompadan çıkan yağ belirli dozlarda yağlama noktalarına bu valfler ile ulaştırılır. 

   Yağlama işlemi 100 bar’a kadar, herhangi bir yağlama noktasının gerektirdiği basınçta gerçekleşir. 

   Bu valfler modüler yapıya sahip olduklarından, çıkış sayıları ve doz miktarları gerektiği oranlarda ayarlanabilmektedir. 

   Yağ miktarlarının ayarlanması çıkış rakoru altına eklenen pulllar ile sağlanmaktadır.
    
   Şasi tipi valfler ile yağlama noktaları arasındaki mesafe en fazla 2m olmalıdır.
  • pic1
   ÇALIŞMA PRENSİBİ :
   By-Pass sistemine sahip ALLFETT Merkezi Yağlama Sistemleri Pompaları ile birlikte kullanılan bu dağtıcılar. Yağı noktalara pompa basıncı ile göndeirler. Dağıtıcı doz miktarları çıkış rakoru altına eklenen pullar ile birlikte ayarlanabilmektedir. Bu pullardan 1 ile 8 adete kadar eklenerek doz ayarı istenilen miktara getirilebilir.
  • pic1
   GENEL ÖLÇÜLER
   Yandaki Ölçüler dağıtıcı bloklarını temsil etmektedir. En az 1 ve en fazla 6 modülün birleşimi ile
   bir dağıtıcı bloğu oluşturulabilir. 1 modülün genişliği 21mm ‘dir.
     
     
     

Options

shadows: